privacyverklaring

Privacyverklaring

V.O.F. de Bikkerij (handelsnamen Restaurant Zebedeus, ZebEvents en Zebedeus@Just cafe), KvK-nummer 27117425, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren je privacy als je gebruik maakt van onze diensten. Wij behandelen de persoonsgegevens die je ons mogelijk verstrekt vertrouwelijk. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

V.O.F. de Bikkerij, Rond de Grote Kerk 8, 2513 AM Den Haag. E-mail: info@zebedeus.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wij verwerken jouw persoonsgegevens als je een tafel reserveert in onze restaurants, onze websites bezoekt of ons inhuurt voor catering of evenementen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk van jou:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Bankrekeningnummer.

Google Actions for Google Assistent

Wij gebruiken Google Actions voor de Google Assistent om gebruikers te informeren over Restaurant Zebedeus.

 • Hierbij verzamelen wij geen privacygegevens;
 • Wij gebruiken de data alleen voor het verbeteren van onze diensten en nooit om gebruikers te volgen of te identificeren;
 • Wij delen de data uit de Actions niet met derden.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jou bellen of e-mailen om onze diensten uit te kunnen voeren (rechtsgrond: overeenkomst);
 • Een reservering in de restaurants vastleggen (rechtsgrond: overeenkomst);
 • Jouw betaling afhandelen (rechtsgrond: overeenkomst);
 • Onze nieuwsbrief verzenden (rechtsgrond: toestemming);
 • Antwoord geven op vragen (rechtsgrond: toestemming).

Geautomatiseerde besluiten

Wij gebruiken geen ingewikkelde systemen om dingen te regelen of beslissen die invloed hebben op jouw privacy. We willen je gewoon een goede ervaring bieden!

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Het is belangrijk om bijvoorbeeld je naam en e-mail te weten om jou snel antwoord te kunnen geven op vragen, bijvoorbeeld bij herhaalbezoeken aan ons restaurant. Jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard tot jij ons verzoekt deze te verwijderen. Wij bewaren geanonimiseerde gegevens over jouw activiteiten op onze websites en over het door jou gebruikte apparaat 180 dagen.

Aan wie geven wij jouw gegevens door

Wij delen jouw persoonsgegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) met het bedrijf dat onze tafelreserverings-software beheert, met de partij die onze nieuwsbrief verstuurd (naam en e-mail adres) en met onze hosting-partij omdat dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij geven jouw gegevens ook door aan derden als wij dit verplicht zijn volgens een wet. Ook in noodgevallen, bijvoorbeeld om te helpen als er iets vervelends gebeurt, kunnen wij jouw gegevens aan bijvoorbeeld brandweer, politie of dokter verstrekken.

Cookies en andere data die wij gebruiken

Naast heerlijke taarten in onze restaurants gebruiken wij alleen cookies om onze websites te verbeteren. We kijken naar hoeveelheid bezoek aan de website en herkomst van bezoekers en gebruiken dat om de website beter te maken. We doen niet aan ‘tracking’, we volgen jou niet op andere websites. Wij anonimiseren de laatste 2 cijfers van het IP adres.

Jouw gegevens blijven van jou

Wil je weten welke persoonsgegevens wij precies van jou hebben? Vraag dat dan gerust aan ons. Je mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in te zien, aan te passen, te wissen, te wijzigen of over te dragen. Stuur je verzoek naar info@zebedeus.nl, dan maken wij het voor je in orde. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij jouw verzoek uitvoeren. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij werken veilig

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vertel het ons dan via info@zebedeus.nl. Dan zoeken wij naar mogelijkheden om dit te verbeteren.