privacyverklaring

Privacyverklaring

V.O.F. de Bikkerij (handelsnamen Restaurant Zebedeus, ZebEvents en Zebedeus@Just cafe), KvK-nummer 27117425, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren je privacy als je onze websites bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Wij behandelen de persoonsgegevens die je ons mogelijk verstrekt vertrouwelijk. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

V.O.F. de Bikkerij, Rond de Grote Kerk 8, 2513 AM Den Haag. E-mail: info@zebedeus.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat je een tafel reserveert in onze restaurants, 1 van onze websites bezoekt of ons inhuurt voor catering of evenementen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk van jou:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geanonimiseerd IP-adres;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (via Mailchimp);
 • Jou bellen of e-mailen om onze diensten uit te kunnen voeren;
 • Om een reservering in de restaurants te kunnen vastleggen;
 • Voor verbetering van onze websites en diensten.

Geautomatiseerde besluiten

Wij gebruiken geen ingewikkelde systemen om dingen te regelen of beslissen die invloed hebben op jouw privacy. We willen je gewoon een goede ervaring bieden!

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Het is belangrijk om bijvoorbeeld je naam en e-mail te weten om jou snel antwoord te kunnen geven op vragen, bijvoorbeeld bij herhaalbezoeken aan ons restaurant. Jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard tot jij ons verzoekt deze te verwijderen. Wij bewaren deze geanonimiseerde gegevens over jouw activiteiten op onze websites en over het door jou gebruikte apparaat 180 dagen.

Aan wie geven wij jouw gegevens door

Wij geven jouw gegevens niet door aan derden. Behalve als wij dit verplicht zijn volgens de wet. Ook in noodgevallen, bijvoorbeeld om te helpen als er iets vervelends gebeurt, kunnen wij jouw gegevens aan bijvoorbeeld brandweer, politie of dokter verstrekken.

Cookies die wij gebruiken

Naast heerlijke taarten in onze restaurants gebruiken wij alleen cookies om onze websites te verbeteren. We kijken naar hoeveelheid bezoek aan de website en herkomst van bezoekers en gebruiken dat om de website beter te maken. Wij anonimiseren de laatste 2 cijfers van het IP adres. We doen niet aan ‘tracking’.  Zie voor meer informatie over cookies: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Jouw gegevens blijven van jou

Wil je weten welke persoonsgegevens wij precies van jou hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben:

 • aan te passen;
 • te wissen;
 • over te dragen aan iemand anders.

Stuur je verzoek naar info@zebedeus.nl, dan maken wij het voor je in orde. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij jouw verzoek uitvoeren. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij werken veilig

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vertel het ons dan via info@zebedeus.nl. Dan lossen wij dat zo snel als mogelijk op.